AlgemeenBestuur TVP:

Gert Faber

Voorzitter

0341-355302

vztvp@live.nl


Joop Meinders

Penningmeester

0341-360852

pmtvp@live.nl


Henk van Winkoop

Algemeen bestuurslid
Bart Daalhuijsen

Secretaris

secrtvp@live.nl


Ad van Diepen

Wedstrijdsecretaris

0341-357270

wstvp@live.nl