AlgemeenBestuur TVP:

Bram HageĀ 

Voorzitter

vztvp@live.nl


Joop Meinders

Penningmeester

0341-360852

pmtvp@live.nl


Fernand de Lange

Algemeen bestuurslid

Bart Daalhuijsen

Secretaris

secrtvp@live.nl


Ad van Diepen

Wedstrijdsecretaris

0341-357270

wstvp@live.nl