Algemeen



Algemene informatie: 

Hier vindt u algemene informatie over: onze vereniging, informatie over het bestuur, onze sportkantine, onze contactgegevens en de activiteiten binnen de vereniging

De tafeltennisvereniging Putten is opgericht op 15 februari 1971. Het is een algemene vereniging met ongeveer 50 jeugd- en seniorleden. De vereniging traint en speelt competitie in sporthal De Meeuwen op maandagavond. Daarnaast speelt de jeugd zaterdagmiddag competitie in sporthal De Eng.

TVP is aangesloten bij de NTTB (Nederlandse Tafeltennisbond) en is ingedeeld bij de afdeling Midden Nederland.

Het KvK nummer van onze vereniging is 40094095.





Bestuur TVP:

Bram Hage

Voorzitter

vztvp@live.nl


Joop Meinders

Penningmeester

0341-360852

pmtvp@live.nl


Fernand de Lange

Algemeen bestuurslid





Bart Daalhuijsen

Secretaris

secrtvp@live.nl


Ad van Diepen

Wedstrijdsecretaris

0341-357270

wstvp@live.nl