Gedragsregels

TVP is een gezellige club met een fijn dorps karakter, waar iedereen met plezier kan sporten. Normaal gedrag hoort daar vanzelfsprekend bij. Met deze gedragsregels hebben wij vastgelegd wat wij verwachten van onze leden, hun ouders en onze vrijwilligers. Hiermee creëren we een sfeer waarin iedereen, van jong tot oud, zich veilig en prettig voelt bij onze vereniging.

           Gedragsregels leden


·       We spelen sportief met elkaar en tegen elkaar.

·       We zien het positieve in de ander.

·       Iedereen is uniek en we laten iedereen in zijn waarde.

·       We weten dat een gesprek helpt en geweld niets oplost.

·       We helpen elkaar waar dat nodig is.

·       We blijven van de spullen van een ander af, ruimen onze materialen op en houden de sporthal schoon.

·       We gaan respectvol met elkaar om.

·       We vertonen geen ongewenst gedrag, zoals schelden, vloeken, pesten, roddelen, discriminatie, seksuele intimidatie en ander agressief gedrag.

·       We houden ons aan de verenigingsregels en spreken elkaar aan op deze gedragsregels.

·       We komen afspraken na en accepteren besluiten.

·       We geven onze tegenstanders en de scheidsrechter na de wedstrijd een hand.

            Gedragsregels vrijwilligers/bestuur/begeleiders


·       Als vrijwilliger heb je een voorbeeldfunctie binnen TVP. Je handelt als zodanig.

·       Je bent op tijd aanwezig voor het uitoefenen van je functie.

·       Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan het bestuur.

·       Je spreekt ouders aan op eventueel verkeerd gedrag langs de zijkant.

·       Je gaat goed met materialen om, zodat we niet voor onnodige kosten komen te staan.

·       Je bent als gebruiker van trainingsmaterialen in de sporthal verantwoordelijk voor het opruimen hiervan.

·       Je bent verantwoordelijk voor het materiaal. Dus ook ballen ophalen die achter de banken terecht komen.

·       Je bent verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.