Gedragsregels

TVP wil een gezellige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan sporten. Een club waar een fijn dorps karakter centraal staat. Normaal gedrag hoort daar vanzelfsprekend bij. Met deze gedragscode wil TVP vastleggen wat wij verwachten van onze leden, hun ouders, onze vrijwilligers. Mede hierdoor zijn we in staat een sfeer te creëren waarin iedereen van jong tot oud zich veilig en prettig voelt bij onze vereniging.


Gedragsregels leden:

· Spelen we sportief met elkaar én tegen elkaar.

· Zien we het positieve in de ander.

· Is iedereen uniek en laten we ieder in zijn waarde.

· Weten we dat een gesprek helpt en geweld niets oplost.

· Helpen we elkaar waar dat nodig is.

· Blijven we van de spullen van een ander af, ruimen we onze materialen op en houden we de sporthal schoon.

· Gaan we respectvol met elkaar om.

· Vertonen we geen ongewenst gedrag zoals, schelden, vloeken, pesten, roddelen, discriminatie, seksuele intimidatie en ander agressief gedrag.

· Houden we ons aan de verenigingsregels en spreken we elkaar aan op deze gedragsregels

· Komen we afspraken na en accepteren we besluiten.

· Geven we onze tegenstanders en scheidsrechters na de wedstrijd een hand.

Gedragsregels vrijwilligers/bestuur/begeleiders

· Als vrijwilliger heb je een voorbeeldfunctie binnen TVP. Je handelt als zodanig.

· Je bent op tijd aanwezig voor het uitoefenen van je functie.

· Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan het bestuur.

· Je spreekt ouders aan op eventueel verkeerd gedrag langs de zijkant.

· Laten we met de materialen goed omgaan, zodat we niet voor onnodige kosten komen te staan.

· Je bent als gebruiker van trainingsmaterialen in de sporthal verantwoordelijk voor het opruimen hiervan.

· Je bent verantwoordelijk voor het materiaal. Dus ook ballen ophalen die achter de banken terecht komen.

· Je bent verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.