Open Club


Inleiding

Samen met sportverenigingen, sport & bewegen inzetten, als middel én antwoord op sociale vraagstukken. Dat is de Open Club samenwerking! In de gemeente Putten worden verenigingen geholpen om dit met elkaar in te richten.


De Open Club bestaat in het seizoen 2020-2021 uit de volgende thema's:

- Evenementen

- Preventie

- Participatie

- Sportstimulering